Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In 2011 verscheen de 'Rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011'.

De Nieuwe Regeling (DNR) bevat de algemene branchevoorwaarden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Brancheorganisatie van advies, management, en ingenieursbureaus (ONRI).  De herziene versie is op 3 juli 2013 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Instalplan Advies BV werkt volgens deze DNR-richtlijnen.

 

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief ontvangen?

Dank voor uw aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.