Diensten van Instalplan

Diensten van Instalplan

Luchtbehandelingsinstallaties:

Naast het willen hebben van een gezond binnenklimaat is het in Nederland een verplichting om gebouwen te ventileren. Doordat de dimensies van de installaties vaak groot zijn is het van belang inventief te werk te gaan bij het ontwerpen. Ook is het vaak mogelijk de installaties te combineren met andere disciplines in de bouw. Wij hebben ervaring met het uitwerken van verschillende systemen en uitvoeringsvormen, waarbij de installaties zowel onzichtbaar als zichtbaar worden geprojecteerd.

Koeltechniek:

Bij koeltechniek denken we aan airconditioning van gebouwen. Uiteraard behoord dat tot onze disciplines. Maar daarnaast kan ook worden gedacht aan industriële koeling, bijvoorbeeld warehouses, veilinghuizen, voedingsverwerkingsbedrijven en dergelijke. In de hedendaagse duurzame gedachtegang worden ook koelsystemen vaak 2 kanten op gebruikt, de primaire zijde als koeling en de secundaire zijde als verwarming. We hebben ervaring met het uitwerken van koellastberekeningen en het opzetten van koelprincipes. Uiteraard gaan we dan uit van moderne, alternatieven en milieuvriendelijke koelmiddelen.

Gebouwautomatisering-energiebeheer:

Binnen de moderne installatietechniek is het niet meer weg te denken om installaties slim met elkaar te laten communiceren. Hierbij worden diverse protocollen gebruikt. Het kunnen eenvoudige systemen zijn, bijvoorbeeld een domotica omgeving. Het kunnen ook geavanceerde systemen zijn, zelfdenkend en voorspellend. De huidige automatisering systemen zijn toegankelijk en transparant. Alle mogelijke werktuigbouwkundige en elektrotechnische elementen kunnen aangesloten en aangestuurd worden. Het beheer op afstand van installaties, hoe klein of groot dan ook is, is voor onderhoudsdoeleinden onontbeerlijk. Als gebouweigenaar wil je uiteindelijk zeker weten of de juiste keuzes in de uitwerking van de installaties gemaakt zijn.

Alternatieve energie:

Nederland moet gasloos. Inmiddels is duidelijk dat dit zeer uitdagend is. Er zijn veel verschillende opties om dit mogelijk te maken met alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld aardwarmte. De meeste projecten welke wij de laatste jaren onderhanden hebben gehad is sprake van een andere manier van warmteopwekking dan traditioneel met aardgas. Wij hebben voor onze opdrachtgevers telkens de verschillende mogelijkheden onderzocht en met ROI berekeningen onderbouwd. Daarmee kan een weloverwogen en duurzaam besluit genomen worden.

CV- en sanitaire installaties:

De meer basale technieken in gebouwinstallaties zijn de sanitaire en CV installaties. We bedoelen dan de benodigde infrastructuur van sanitaire waterleidingen, riolering installaties voor vuil afvalwater en hemelwater, gasleidingen en CV leidingen. Ook bij deze technieken, vaak in combinatie met andere genoemde disciplines, is het van belang een doordacht ontwerp te hebben wat past bij de gekozen uitgangspunten. Daarnaast hebben wij ervaring met het ontwerpen en dimensioneren van industrieel leidingwerk voor vloeistoffen, stoom en gassen in de voedingsmiddelen industrie.

Elektra installaties:

Een belangrijk onderdeel van de installatietechniek zijn de elektrotechnische installaties in gebouwen, Gedacht moet worden aan sterk-en zwakstroom installaties, verlichting, beveiliging, brandmeldinstallaties en toegangscontrole. Naast de implementatie van deze installaties in gebouwen ontwerpen wij ook communicatie installaties, en dan in de ruimtste zin van het woord. De infrastructuur van deze installatie in gebouwen zijn noodzakelijk en moeten in combinatie met andere installatie doordacht geprojecteerd worden. Een belangrijke factor in duurzaam ontwerpen en opwekken zijn uiteraard PV (zonne) installaties. Wij zijn ervaren in het ontwerpen hiervan. 

Technisch beheer - exploitatie:

Bij gerealiseerde projecten verlenen wij nazorg in het kader van onderhoud en een meerjaren onderhoudsplan. Naast getailleerde rapportages, waarin de installaties zijn opgenomen, kunnen u ook assisteren bij de uitvoering daarvan. Onder ons toezicht kunnen partijen regulier technisch onderhoud uitvoeren. Daarnaast kunnen wij voor onze opdrachtgevers de meest economische werkwijze nastreven. De opgezette planning en het gestelde budget is daarbij taakstellend.

Turnkey warmteopwekking:

Aanvullend aan het vorige item krijgen wij regelmatig de vraag om voor woon- en woonzorg complexen mee te denken over een alternatieve warmteopwekking. Wanneer bestaande woongebouwen naar een nieuwe warmteopwekking moeten, wordt dit in de regel een systeem met een WKO installatie of een bivalente variant daarvan. 

Wij kunnen niet alleen de engineering voor deze projecten uitwerken, maar deze ook in uitvoering nemen en exploiteren. Wij kunnen op deze wijze de opdrachtgevers en gebouweigenaren ontzorgen. 

Bekijk onze projecten Neem contact op

Diensten van Instalplan
Diensten van Instalplan

Nieuwsbrief ontvangen?

Dank voor uw aanmelding!
We konden u niet inschrijven. Probeer het nog eens.